ELEKTRONSKI SISTEMI
projektovanje
programiranje

PROJEKTOVANJE UREĐAJA / PCB
UREĐAJI (sklopovi) ZA VAŠE POTREBE

 projektovanje i izrada uređaja ili delova sistema prema zahtevu

izrada 3D modela kutije prema vašim zahtevima 

dizaj uređaja prema vašoj skici 

projektovanje uređaja prema funkcionalnom radu

dostavite npr skicu prednje i zadnje strane uređaja sa opisom rada, mi ćemo vam napraviti uređaj

adaptacija postojećih uređaja

proizvodnja na komad ili serijski


PROJEKTOVANJE PCB-a (štampanih pločica)

Vršimo projektovanje jednoslojnih i višeslojnih štampanih pločica. Izaberite najbolje za vas projekat!

Projektovanje PCB pločica na osnovu dostavljene električne šeme 

skidanje šema sa vaših montažnih pločica- kopiranje PCB-a