ELEKTRONSKI SISTEMI
projektovanje
programiranje

AUTOMATIZACIJA PROCESA
PLC
PLC

izrada programa po vašem zahtevu i prema vašim potrebama, od ideje do puštanja u rad

industrijska automatizacija procesa proizvodnje

senzori u poljuSCADA
izrada prema zahtevima naručioca

Microsoft, Linux

udaljena kontrola

udaljen monitoring