JEL integrations d.o.o.
Adresa: 
Petra Lubarde 1, 11 000 Beograd, Srbija
E- mail: office@jel.rs
JEL integrations d.o.o.
PIB: 109 757 683
PIB: 109 757 683
Telefon:

ŽR: 310- 216- 148- 20 
+381 11/3553- 752
ŠD: 7112
Radno vreme:
ŠD: 2640
ŠD: 43210
Radnim danima od 09 do 17h
MB: 212 372 64
Subota i nedelja po potrebi
Ista je adresa za isporuku i preuzimanje robe i slanje pošiljaka.