Srpski
ELEKTRONSKI SISTEMI
projektovanje
programiranje

MIKROKONTROLERI
MATIČNE PLOČE - CU (Central unit)

programiranje mikrokontrolera na najnižem nivou (asembler, C)

projektovanje i programiranje kontrolera i sistema prema specifičnim zahtevima

dizajniranje električne šeme i šeme ožičavanja

-  razrada idejnog plana  -
-  algoritmi rada  -
 -  skice  -

SENZORI
merenje nivoa tečnosti sa sondom

merenje nivoa tečnosti ultrazvučnim senzorom

merenje u više nivoa sa prioritetom rada

senzori za sušare, pekare

održavanje