MONTAŽE/ ODRŽAVANJE
MONTAŽE
izrada projekta izvedenog stanja 
 
praćenje gradilišta i konsalting usluge za investitore
instalacije jake i  
slabe struje 
 
montaža opreme
puštanje u rad 
 
testiranje i obuka korisnika
ODRŽAVANJE
CCTV i CATV SISTEMI 
 
održavanje zajedničkih sistema 
 
video nadzor 
 
kablovska televizija 
 
nadogradnja sistema
ELEKTRO ENERGETSKE INSTALACIJE 
 
razvodni ormari 
 
proširenja sistema 
 
UPS i agregati 
 
zamena instalacije
RAČUNARSKE MREŽE 
 
održavanja i instalacija novog softwera 
 
instalacija servera (Linux, MS) 
 
definisanje nivoa pristupa 
 
administriranje mreže