Klijent:
STOMATOLOŠKI FAKULTET- AMFITEATAR
BEOGRAD

Projektni zadatak:
Konferencijski sistem, audio-video sistem
 
Implementirano rešenje: 
 
Na zahtev klijenta u amfitetru fakulteta je uz mnogo napora demontirana velika šina sa plafona i instalirano moderno motorizovano projekciono platno veličine 6x4m i postavljen projektor. 
 
Amfiteatar je pokriven sa JEL nadgradnim zvučničkim kutijama. 
 
Za govornicom je instaliran konferencijski mikrofon koji se napaja iz napojne jedinice smeštene u nadgradnom REK ormaru u amfiteatru. U REK ormaru smešteno je i 100V pojačalo.