Klijent:
DEČIJA STOMATOLOŠKA KLINIKA- OPERACIONA SALA
BEOGRAD

Projektni zadatak:
Audio- video sistem
 
Implementirano rešenje:  
 
U sali za studente montirano je i instalirano platno i projektor. Prostorija je pokrivena sa nadgradnim 100V JEL zvučnicima
 
U operacionoj sali mikrofon je postavljen iznad stakla kroz koje studenti prate operaciju, a u učionici na plafonu. Oni obezbeđuju dvosmernu komunikaciju između studenata i doktora u operacionoj sali tokom operacije. 
 
Mikrokrofoni su se automatski aktivirali. Sistem je specifičan jer smo morali da uskladimo da rad turbine ne ometa rad mikrofona. 
 
Isporučen je COMMUNICATION SYSTEM.