Klijent:
DIPLOMAT CONSALTING D.O.O.
BEOGRAD

Projektni zadatak:
Aktiviranje pumpi za izvlačenje podzemne vode
 
Implementirano rešenje: 
 
Za sistem za izvlačenje podzemne vode isporučeni su uređaji za besprekidno napajanje (UPS - ovi) sa baterijama,senzori i signalna lampa. 
 
U REK su montirani UPS - ovi sa baterijama 24V, koji pretvaraju 24V u 220V. 
 
Senzori nivoa vode postavljeni su u bunaru u kojem se skupljaju podzemne vode. U bunaru su postavljene 2 pumpe, jedna glavna i rezervna pumpa. Senzori daju signal za paljenje i gašenje pumpi. 
 
Kada nivo vode u bunaru ne prelazi kritičnu tačku tada radi pumpa 1, u suprotnom aktivira se rezervna/alarmna pumpa. 
 
Iznad vrata postavljena je signalna lampa sa alarmom koja se aktivira kada je rezervna pumpa u funkciji.