Klijent:
TIKA
PODGORICA

Projektni zadatak:
100V sistem, konferencijski sistem
 
Implementirano rešenje: 
 
Na zahtev investitora projektovan i instalirani je konferencijski sistem: pultevi za prevodioce SIC-4.1, LOOP mikrofoni sa slušalicama i audio sistem JEL. U okviru glavnog audio sistema nalazi se prenosni rek orman u kojem su smešteni 100V pojačalo, napojna jedinica za prevodilačke i mikrofonske pulteve. 
 
Jedan prevodilački pult opslužuje dva komentatora ili prevodioca za isti jezik. Delegatski mikrofoni obezbeđuju slušanje dva prevođena kanala. Napojna jedinica napaja sa signalima sve prevodilačke pultove i šalje izlaz prema modulatoru ili mixeru, po potrebi. Međusobna veza svih pulteva je sa UTP/FTP kablom, a ceo sistem radi bez baterija, tj. sva napajanja su centralizovana u reku. 
 
U sali su postavljeni 100V zvučnici, a kod reka su isporučene dve aktivne kutije za monitoring. 
 
U sali su postavljene četiri video kamere kojima se snimaju sednice. Sa njih se vodi signal i prema prevodiocima, koji sami biraju koje kamere će da gledaju. 
 
Snimanje sednica je preko HD video rekordera i snimaju se oba kanala koja se prevode, kao i sve kamere. 
 
Video distribucija kamera za rutiranje signala je takođe smeštena u rek. 
 
Sva oprema je proizvod domaće firme JEL, Beograd.