Klijent:
HIDROELEKTRANA
PIROT

Projektni zadatak:
Sistem za obaveštavanje i uzbunjivanje
 
Implementirano rešenje: 
 
Prema zahtevu investitora isporučen je JEL centralni uređaj za obaveštavanje i uzbunjivanje i horne UPA-15. Oprema je montirana u nazidni REK orman. 
 
Bilo je potrebno obezbediti uzbunjivanje ili obaveštavanje za 12 nezavisnih zona i za dve razuđene zgrade, međusobno povezane samo telefonskim kablom. 
 
Takođe je obezbeđeno besprekidno napajanje celog sistema, u slučaju nestanka glavnog napajanja.