Klijent:
Restoran Hill
BEOGRAD

Projektni zadatak:
Instaliranje i puštanje u rad sistema- SKS, CCTV, detekcija požara
 
Implementirano rešenje: 
 
Na zahtev investitora  u objektu je projektovana i izvedena instalacija za računarsku mrežu, RTV, sistem video obezbeđenja i sistem detekcije požara. Objekat je pokriven sa odgovarajućim brojem kamera i detektora požara.

Predviđena je montaža dva REK-a u blizini šanka. U jednom REK-u nalazi se oprema za računarsku mrežu i sistem video obezbeđenja, a u drugom oprema za ozvučenje.