STUDIJSKA OPREMA
Studijska pojačala
STUDIJSKA POJAČALA 
 
referentna pojačala 
 
upareni kanali 
 
atestirano na spektralnom analizatoru 
 
garancija 10 godina
Kontroleri
STUDIJSKA OPREMA-TALKBACK 
 
komunikacija gluva soba - režija 
 
automatsko utišavanje signala 
 
balansirani ulazi - izlazi 
 
opciono veza preko UTP kabla 
PASIVNI ATENUATOR 
 
montiranje u REK 1HU 
 
rutiranje signala u studiju 
 
za aktivne kutije i monitoring
Zvučnici
SUBWOOFER 
 
male dimenzije 
 
kvalitetan zvuk 
 
snaga 300Wrms
STUDIJSKE KUTIJE 
 
Compact 6.5, Compact 8, Compact SUB 
 
svaki zvučnik pojačalo 
 
atestirano u gluvoj sobi (svaka kutija) 
 
garancija 10 godina
REFERENTNI MONITOR 
 
širokopojasni zvučnik 
 
slušanje mono signala (L i R korelacija) 
 
Auratone
Dodatna oprema
DSP central unit 
 
studijska verzija, balanced XLR, 5.1 , 6.1 ili 7.1 
 
kontrola i preseti za svaki ulaz po 1dB 
 
kompletna kontrola preko daljinskog upravljača
GLAVNI NAPOJNI MODUL 
 
priključenje svih instaliranih uređaja na napajanje 
 
predviđen za montažu u REK-1HU 
 
centralni prekidač 
 
osigurač