KONFERENCIJSKI SISTEMI
SISTEMI ZA UZBUNJIVANJE I OBAVEŠTAVANJE
OPREMA ZA ČEKAONICE, ŠALTERE, ORDINACIJE
Projektovanje uređaja
100V SISTEMI
Izrada kutija prema zahtevima 
 
Projektovanje i proizvodnja na komad ili serijski 
 
Plastifikacija crna/siva
STUDIJSKA OPREMA
Izrada pločica
Izrada štampanih pločica sa filmova. 
 
Jednostrane i dvostrane bez metalizacije. 
 
Jednostrane - na komad 
 na vitroplastu 
zaštita SK-10  
 
Jednostrane - serija 
 na vitroplastu 
stop i silk lak 
 
Dvostrane - serija 
 na vitroplastu 
bez metalizacije 
stop i silk lak
RAZGLASNI SISTEMI
OSTALO