Srpski
Klijent:
VRHOVNI SUD SRIJE
BEOGRAD

Projektni zadatak:
100V sistem ozvučenja, konferencijski sistem
 
Implementirano rešenje: 
 
U sudnici instaliran je JEL konferencijski sistem koji je obuhvatao
MD-X i MP-X mikrofone. 
 
U okviru 100V ozvučenja predviđeni su ugradni JEL 100V zvučnici
 
Mikrofoni su vezani u petlju - LOOP ( jedan iza drugog), i napajaju se sa posebne napojne jedinice. Delegatski mikrofon MD-X - svi mikrofoni su ravnopravni i mogu biti istovremeno uključeni. Kada je MP-X mikrofon predsedavajućeg aktivan svi drugi mikrofoni se isključuju. 
 
Napojna jedinica je smeštena u režijskoj sobi, zajedno sa 100V pojačalom i snimačem. 
 
Obezbeđeno je audio snimanje suđenja.