Srpski
Klijent:
STUDENTSKI GRAD
BEOGRAD

Projektni zadatak:
100V sistem ozvučenja
 
Implementirano rešenje: 
 
Prema zahtevu instaliran je 100V sistem ozvučenja.Sistem je zamišljen da bude autonoman, a da se kontrola vrši iz svake od 4 zone posebno. 
 
Svaka od četiri zone može da bira koji će izvor zvuka da sluša i da kontroliše jačinu i izbor kanala za slušanje sa dva nezavisna player- a. 
 
Za RCM je predviđeno da ima ulaze za lokalni mikrofon i linijski ulaz. Veza centralne jedinice sa udaljenim kontrolama izvedena je UTP kablovima. 
 
Sistem čini centralna jedinica CU-RZM4 i udaljenje kontrole RCM i RC.