Srpski
Klijent:
STOMATOLOŠKI FAKULTET KLINIKA
BEOGRAD

Projektni zadatak:
Montiranje projekcionog platna
 
Implementirano rešenje: 
 
Na zahtev klijenta na klinici fakulteta montirano je projekciono platno i plafonski nosač sa projektorom i sprovedena računarska instalacija. 
 
Imali smo specifičan slučaj za montažu. Trebalo je naći najprikladniju poziciju za projektor. Visina montaže je bila preko 4m. Kablove smo vodili po tavanu koji je bio nizak i od trske, i fiksiranje nosača je bilo na tavanu. 
 
Montirana je pokretna skela da bi se montirao nosač za projektor. Noseći stub je napravljen od lakog materijala.