Klijent:
SPORTSKI CENTAR- KONFERENCIJSKA SALA
BANJICA- BEOGRAD

Projektni zadatak:
Sistem ozvučenja, konferencijski sistem
 
Implementirano rešenje: 
 
Za potrebe sportsko rekreativnog centra Banjica- konferencisjke sale JEL je izveo kompletno rešenje glavnog audio i konferencijskog sistema
 
U okviru glavnog audio sistema nalazi se rek ormar u kojem je smeštena JEL oprema - pojačalo, napojna jedinica za mikrofone. 
 
Prema zahtevu klijenta montirani su i instalirani JEL prenosni zvučnici 8" sa nosačima. 
 
Na stolovima su u okviru konferencijskog sistema montirani i instalirani  
JEL MD-X mikrofoni.