Klijent:
PRIVREDNA KOMORA SRBIJE
BEOGRAD

Projektni zadatak:
100V sistem ozvučenja
konferencijski sistem
 
Implementirano rešenje: 
 
Prema zahtevu investitora konferencijska sala opremljena je kombinacijom Sennheiser i JEL konferencijske opreme. Sistem se sastoji od stonih konferencijskih mikrofona MD-X i MP-X, audio distribucije, 100V pojačala i zvučnika. 
 
Mikrofoni su vezani u petlju - LOOP ( jedan iza drugog), i napajaju se sa posebne napojne jedinice. Delegatski mikrofon MD-X - svi mikrofoni su ravnopravni i mogu biti istovremeno uključeni. Kada je MP-X mikrofon predsedavajućeg aktivan svi drugi mikrofoni se isključuju. 
 
Isporučen je IR sistem sa 2 kanala. Prevodilački pultevi SIC-02 se postavljaju u mobilne kabine po potrebi. 
 
Duž cele sale su postavljeni nazidni 100V zvučnici. 
 
Sva oprema smeštena je u mobilni REK orman.