Klijent:
GABON

Projektni zadatak:
Projektovanje telekomunikacionih i signalnih instalacija
 
Projektovanje sledećih sistema: 
 
ozvučenje 
 
strukturna mreža 
 
dojava požara 
 
kontrola pristupa 
 
televizija 
 
broadcasting 
 
osvetljenje 
 
napajanje objekata