PROJEKTOVANJE
Elektro/Elektronski sistemi

AUTOMATIZACIJA PROCESA
PLC
PLC

izrada programa po vašem zahtevu i prema vašim potrebama, od ideje do puštanja u rad

industrijska automatizacija procesa proizvodnje

senzori u polju

E-plan, Auto-cad

SCADA
izrada prema zahtevima naručioca

Microsoft, Linux

udaljena kontrola

udaljen monitoring