PROJEKTOVANJE
Elektro/Elektronski sistemi

AUDIO SPECIJALNE NAMENE
PROJEKTOVANJE ZVUČNIH KUTIJA
Projektovanje i proračun: 
  zvučnih kutija
bas binova
zvučnika za kola
subwoofera
ugradnih zvučnika u zid


AKUSTIČNA OBRADA PROSTORIJA 
Proračun osnovnih akustičkih parametara prostora

simulacija akustičkih svojstava prostora 

procena njene podobnosti za odgovarajuću namenu

specifikacija građevinskih materijala i radova

izbor i predlog materijala

saradnja sa arhitektama
audio-video studija

dvorane

prezentacione sale